Bảo dưỡng và thí nghiem hệ thống tủ điện trung thế 35kV nhà máy Honda Hà Nam
Project Details

Bảo dưỡng và thí nghiem hệ thống tủ điện trung thế 35kV nhà máy Honda Hà Nam.

Chủ đầu tư: Honda
Hạng mục: Bảo dưỡng hệ thống điện
Tổng giá trị hợp đồng: $200 US

Nội dung công việc

Bảo dưỡng và thí nghiem hệ thống tủ điện trung thế 35kV nhà máy Honda Hà Nam. Bảo dưỡng và thí nghiem hệ thống tủ điện trung thế 35kV nhà máy Honda Hà Nam. Bảo dưỡng và thí nghiem hệ thống tủ điện trung thế 35kV nhà máy Honda Hà Nam. Bảo dưỡng và thí nghiem hệ thống tủ điện trung thế 35kV nhà máy Honda Hà Nam.

Bảo dưỡng và thí nghiem hệ thống tủ điện trung thế 35kV nhà máy Honda Hà Nam. Bảo dưỡng và thí nghiem hệ thống tủ điện trung thế 35kV nhà máy Honda Hà Nam. Bảo dưỡng và thí nghiem hệ thống tủ điện trung thế 35kV nhà máy Honda Hà Nam. Bảo dưỡng và thí nghiem hệ thống tủ điện trung thế 35kV nhà máy Honda Hà Nam.