Thi công hệ thống điện động lực

· Hệ thống phân phối điện hạ thế.

· Hệ thống máy phát, tủ bảng điện, biến thế …

· Hệ thống điện chiếu sáng.

· Hệ thống chống sét.

Thi công hệ thống điện nhẹ

· Hệ thống camera quan sát.

· Hệ thống thông tin liên lạc, điện thoại, hệ âm thanh công cộng.

· Hệ thống cáp truyền hình.

· Hệ thống mạng vi tính.