Bảo trì trạm trung thế

Dịch vụ của chúng tôi:


Kiểm tra tổng quát:

– Phát hiện các hư hỏng vật lý của tủ và các thiết bị trong, ngoài vỏ tủ.

– Làm sạch bằng dung dịch chuyên dụng và máy hút chân không.

Kiểm tra tác động:

– Kiểm tra các hoạt động đóng, cắt cơ và điện.

– Vệ sinh, tra mỡ tiếp xúc chống cháy chuyên dụng.

Kiểm tra máy cắt:

– Kiểm tra hoạt động đóng, cắt cơ và điện.

– Vệ sinh, tra mỡ tiếp xúc chuyên dụng ở các tiếp điểm máy cắt.

– Kiểm tra điện trở cách điện giữa pha-pha và pha-vỏ.

– Kiểm tra điện trở tiếp xúc (µohm) giữa các cực tiếp xúc nhau của máy cắt.

Kiểm tra thanh cái

– Kiểm tra, làm sạch, siết chặt tiếp xúc.

– Đo điện trở cách điện, kiểm tra điện môi cách điện.

Kiểm tra tiếp địa và khóa liên động

– Kiểm tra thông mạch tới hệ thống nối đất

– Kiểm tra bộ chỉ thị, khóa liên động giữa máy cắt, dao cách ly, cửa tủ và nối đất để có thể vận hành

chính xác và an toàn.

Kiểm tra Relay bảo vệ máy cắt trung thế

– Kiểm tra chức năng bảo vệ bằng cách bơm dòng thứ cấp và giả lập sự cố tác động.

– Kiểm tra lại kết nối in/out phù hợp.

– Phân tích giá trị cài đặt phù hợp với phụ tải