Cung cấp thiết bị Phòng cháy Chữa cháy

Nguồn nước cấp cho sinh hoạt là nguồn nước ngầm và nước mặt. Đặc trưng của nguồn nước cấp sinh hoạt thường theo vị trí địa lý, địa hình và thời gian khai thác trong năm. Công nghệ đặc trưng xử lý nước mặt là lắng, lọc và khử trùng. Công nghệ đặc trưng xử lý nước ngầm là oxy hóa, lọc sử dụng vật liệu hấp phụ chuyên dụng và tạo bề mặt thoáng để giải phóng các khí như H2S, NH3, CH4…

Hình ảnh thi công