Cung cấp thiết bị Phòng cháy Chữa cháy

ESEE Việt Nam thành lập dựa trên nền tảng hơn 50 năm kinh nghiệm xử lý môi trường của công ty mẹ Furein Nhật Bản và các đối tác xử lý nước thải hàng đầu Nhật Bản. Chúng tôi có thể xử lý triệt để, đảm bảo quy chuẩn môi trường Việt Nam đối với hầu hết các loại nước thải như: Nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện, chế biến thực phẩm, thủy sản, giấy, sản xuất đồ uống, sản xuất cao su, dệt nhuộm…

– EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) là thiết bị yếm khí xử lý nước thải có hàm lượng ô nhiễm hữu cơ cao đã được chúng tôi tối ưu hóa qua nhiều dự án đảm bảo hiệu suất xử lý cao, lượng bùn tạo ra ít, vận hành đơn giản, mặt bằng xây lắp nhỏ, tiết kiệm năng lượng, tận thu khí sinh học và giảm tải cho các công trình xử lý thứ cấp.

– MBBR (Moving Bed Bio-film Reactor) là công nghệ hiếu khí sử dụng vật liệu dính bám di động trong bể xử lý. Vật liệu dính bám có thể chiếm 70% dung tích bể tạo mật độ vi sinh vật lớn làm tăng hiệu quả xử lý, lượng bùn tạo ra ít, không cần tuần hoàn bùn, giảm dung tích xây dựng và xử lý được một số loại nước thải có hàm lượng COD cao.

– IFAS (Integrated Fixed Film Sludge) là công nghệ tích hợp giữa phương pháp vật liệu dính bám vi sinh vật và bùn hoạt tính. IFAS không những tăng hiệu quả xử lý, giảm dung tích xây dựng, bùn tạo ra ít mà còn có thể áp dụng được cho nhiều loại nước thải có đặc trưng ô nhiễm không ổn định.

– DAF (Dissolved Air Flotation) là công nghệ tuyển nổi khí hòa tan, áp dụng cho nhiều ngành sản xuất như ngành Giấy, Chế biến thực phẩm, Dệt nhuộm…Công nghệ DAF-Orentech Việt Nam đã được lắp đặt tại nhiều công trình ở Nhật Bản đảm bảo loại bỏ gần như hoàn toàn các cặn lỡ lững trong nước thải.

Hình ảnh thi công