Công nghệ xử nước cấp sinh hoạt

Công ty ESEE Việt Nam thành lập dựa trên nền tảng hơn 50 năm kinh nghiệm xử lý môi trường của công ty mẹ Furein Nhật Bản và các đối tác xử lý nước thải hàng đầu Nhật Bản.

Công nghệ xử nước cấp sinh hoạt

Đặc trưng của nguồn nước cấp sinh hoạt thường theo vị trí địa lý, địa hình và thời gian khai thác trong năm. Công nghệ đặc trưng xử lý nước mặt là lắng, lọc và khử trùng.