Nhà máy SOCVN
Nhà máy SOCVN
Bảo dưỡng, Sửa chữa, Thí nghiệm

Nhà máy SOCVN

Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện…

Khách sạn NIKKO Hà Nội
Khách sạn NIKKO Hà Nội
Bảo dưỡng, Thí nghiệm

Khách sạn NIKKO Hà Nội

Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống…

Nhà máy Honda Hà Nam
Nhà máy Honda Hà Nam
Bảo dưỡng, Thí nghiệm

Nhà máy Honda Hà Nam

Bảo dưỡng và thí nghiem hệ thống tủ điện trung thế 35kV nhà máy Honda Hà Nam. Bảo dưỡng và…

Nhà máy Sumi Hưng Yên
Nhà máy Sumi Hưng Yên
Bảo dưỡng, Thí nghiệm

Nhà máy Sumi Hưng Yên

Bảo duong và thí nghiệm hệ thống điện nhà máy Sumi Hưng Yên. Bảo duong và thí nghiệm hệ thống…

Hệ thống siêu thị Big C
Hệ thống siêu thị Big C
Cung cấp, Lắp đặt, Sửa chữa

Hệ thống siêu thị Big C

Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho BigC khu vực miền Bắc. Cung cấp và…

Hệ thống METRO miền Bắc
Hệ thống METRO miền Bắc
Bảo dưỡng, Cung cấp, Lắp đặt

Hệ thống METRO miền Bắc

Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho Metro khu vực miền Bắc. Cung cấp và…

Nhà máy đường Nghệ An
Nhà máy đường Nghệ An
Cung cấp, Lắp đặt, Sửa chữa

Nhà máy đường Nghệ An

Thay thế và sữa chữa tủ điện trung áp nhà máy đường Nghệ An. Thay thế và sữa chữa tủ…

Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Bảo dưỡng, Lắp đặt, Thí nghiệm

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống tủ điện trung thế nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bảo dưỡng và…

Trường Quốc tế Mỹ
Trường Quốc tế Mỹ
Bảo dưỡng, Thí nghiệm

Trường Quốc tế Mỹ

Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện trường quốc tế Mỹ. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện…